Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 25 2013

madworlds
Tak bardzo nienawidzę siebie za to, jaka jestem cholernie słaba. Słaba i głupia. 
Reposted fromgivemeheaven givemeheaven viadrina drina

May 19 2013

madworlds

May 09 2013

madworlds
To prawda, że przygoda bez odrobiny stresu i lęku nie byłaby przygodą piękną, ale jakąś taką byle jaką, bo coś, co przychodzi bez trudu, w konsekwencji nie daje żadnej satysfakcji. 
— Raymond Maufrais, Zielone piekło
Reposted fromfelicka felicka viacytaty cytaty

April 24 2013

2694 2641 500
Reposted fromKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
madworlds
1590 d8ab
Reposted fromretaliate retaliate viamartexxx martexxx

April 07 2013

madworlds

April 02 2013

madworlds
Reposted fromMoonTide MoonTide

March 31 2013

madworlds
madworlds
madworlds
3220 35d2
Reposted frompannakojot pannakojot viainsanedreamer insanedreamer

March 29 2013

madworlds
6039 ad75
Reposted fromblackdress blackdress viagingillo gingillo

March 28 2013

madworlds
0803 1b3d
Reposted fromClary Clary viamartexxx martexxx
madworlds
Ludzie nie słuchają, po prostu czekają na swoją kolej do mówienia.
— Chuck Palahniuk
Reposted fromweightless weightless viaBloodMoon BloodMoon
madworlds
Reposted fromq2w3e4 q2w3e4
madworlds

March 26 2013

madworlds
5773 e85e
Reposted fromm-jak-magia m-jak-magia viabeskinny beskinny

March 20 2013

6506 aab0

Grimes<3

Reposted fromRecklessKid RecklessKid

March 04 2013

madworlds
Po prostu jeśli ktoś wymyślił dla mnie taką fabułę, to nie może zakończyć jej w tak banalny sposób. Wierz w swojego scenarzystę.
— Żulczyk
Reposted frommaybecarrie maybecarrie viaespera espera

February 25 2013

madworlds
8595 3419
Reposted fromtwice twice

February 20 2013

madworlds
Reposted fromhajskul hajskul vialugola lugola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl