Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 02 2013

madworlds
Reposted frominpassing inpassing

September 13 2013

madworlds
“ Jeśli weźmiesz w podróż książkę (...) wydarzy się coś dziwnego: ksążka zacznie gromadzić twoje wspomnienia. Potem wystarczy ją otworzyć i znów znajdziesz się tam, gdzie ją wtedy czytałaś. Ledwie przeczytasz pierwsze słowa, wrócą do ciebie obrazy, zapachy, smak lodów, które wówczas jadłaś... Wierz mi ksążka jest jak muchołapka. Wspomnienia najlepiej trzymają się kart pokrytych drukiem. ”
— Cornelia Funke
Reposted fromadwen adwen viaweightless weightless
madworlds
Reposted fromweightless weightless

August 13 2013

3500 9550 500
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viarzeczyploche rzeczyploche

August 12 2013

madworlds
5174 433d
Reposted fromrzeczyploche rzeczyploche viabadhairday badhairday

August 10 2013

July 02 2013

3227 4848

ep

Reposted fromtosiaa tosiaa viainsanedreamer insanedreamer

July 01 2013

madworlds
6106 502b
Reposted fromIriss Iriss vialugola lugola

June 22 2013

madworlds
6822 98cf
Reposted fromCocaineComa CocaineComa viapsychoviolet psychoviolet

June 08 2013

madworlds
madworlds
4514 760f
Reposted fromohwowlovely3 ohwowlovely3 viadusz dusz

May 30 2013

madworlds
Kto ci powiedział, że wolno się przyzwyczajać?
Kto ci powiedział, że cokolwiek jest na zawsze?
— Stanisław Barańczak
madworlds
Niekiedy spotykamy ludzi zupełnie nam obcych, którymi zaczynamy się interesować od pierwszego wejrzenia, jakoś raptownie, znienacka, zanim choć słowem się do nich odezwiemy.
— Fiodor Dostojewski "Zbrodnia i kara"
Reposted frompomylooone pomylooone viaurszulka urszulka

May 29 2013

madworlds
1229 44c7 500
Joy Division i Hłasko. zupowo.
(Łukasz Orbitowski, opowiadanie z "Wigilijnych Psów")
Reposted fromforhwon forhwon viatwice twice

May 26 2013

madworlds
madworlds
9860 c8d6
Reposted frommrowszczyk mrowszczyk viapills pills
madworlds
Ale puste wieczory, podczas których teoretycznie może zdarzyć się wszystko, a nigdy nic się nie zdarza, są nie do zniesienia.
Reposted fromblom1 blom1 viadusz dusz
madworlds
Melancholia, tęsknota, smutek, zniechęcenie są treścią mojej duszy.
Reposted fromhisteryczna histeryczna viadusz dusz
7709 049b 500
Reposted fromcelestejaviera celestejaviera viamariet mariet

May 25 2013

madworlds
Nie zgaduj co ludzie myślą o tobie.
Ciesz się.
Baw się.
Tańcz.
Kiedy czujesz się dobrze ze sobą,
inni też tak cię odbierają. 
— 24 maja, piątek
Reposted fromyoungbllood youngbllood viadrina drina
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl